SKJ-scholing

Basiqz SKJ scholing aanbod

Bij Basiqz ligt de focus ten aanzien van SKJ scholing op de mate waarin deze qua inhoud aansluit bij de organisatie. 

Leren wat er nodig is in binnen de eigen kaders bevordert daadkracht en besluitvaardigheid binnen de organisatie. Hierdoor ontwikkelt het zelfvertrouwen binnen in het eigen werkveld en kan er adequaat gehandeld worden op onverwachte momenten dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 

Met de juiste (interne) kennis op zak sta je steviger in je schoenen en leer je zowel je eigen als organisatorische vraagstukken beter begrijpen. 

Verplichte en vrije SKJ scholing

Op dit moment zijn er nog geen geaccrediteerde SKJ trainingen beschikbaar.

Neem gerust contact op om wensen te bespreken of te informeren naar eventuele lopende accreditatie aanvragen.