Over mij

Sharlon Silvano

Als afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik ruim 12 jaar actief geweest binnen de jeugdzorg. Van groepsleider op gesloten en besloten groepen, ambulant jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer voor alleenstaande minderjarige asielzoekers tot gedetacheerd consulent jeugd bij verschillende gemeenten. 

De jeugdzorg voelde voor mij altijd al als een roeping en heb een bijzondere affiniteit met het vak en de doelgroep. Ik ben vastberaden om mijn kennis en ervaring over te dragen, anderen uit te dagen en waar nodig te ondersteunen om een goede jeugdprofessional te worden. 

Dit met als doel om duurzame en gezonde inzetbaarheid te bevorderen en daarmee de continuïteit in de hulp en zorg aan minderjarigen te waarborgen.

Professioneel trainer

Als trainer vind ik het belangrijk dat er goede kennisoverdracht plaatsvindt. Hier zet ik mij voor in door zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende persoonlijkheden en leerstijlen. Ik verzorg mijn trainingen op een nuchtere uitdagende en speelse manier en breng door middel van humor graag plezier aan in het leren zodat deze naast een prettige opleidingsdag blijvende veranderingen mogelijk maakt. 

Specialistisch coach

Als coach heb ik mij naast het bieden van personal coaching en loopbaan coaching gespecialiseerd in stress en burn-out coaching. Reden hiervoor is dat ik veel mensen om mij heen vaak plotseling heb zien uitvallen door de gevolgen van stress, vermoeidheid en depressieve klachten. Gevolg hiervan is dat veel jeugdhulpverleners de jeugdzorg verlaten en als er niets verandert leidt dit in de toekomst tot een te kort aan ervaren jeugdprofessionals. 

Missie

Kennis en ervaring over dragen, anderen uitdagen en waar nodig ondersteunen om een goede jeugdprofessional te worden. Met als doel om duurzame en gezonde inzetbaarheid te bevorderen. En daarmee de continuïteit in de hulp en zorg aan minderjarigen te waarborgen.

Visie

Net als dat de bouw van een huis begint bij een stabiele fundering, begint goede jeugdzorg bij kennis. Want net als dat een huis met een stevige fundering is opgewassen tegen de wetten van de natuur, is een jeugdprofessional met de juiste kennis op zak in staat om kwalitatief goede hulp en zorg te leveren binnen de jeugdzorg. 

Waarden

Loyaliteit

Nuchterheid

Vitaliteit