Burn-out coaching

Basiqz burn-out coaching

Bij de aanwezigheid van burn-out klachten ben je voor langere tijd over je grenzen heen gegaan. 

Hieraan voorafgaand zijn bewust of onbewust zowel geestelijke als lichamelijke signalen van overspannenheid genegeerd. Mensen die burn-out raken zijn vaak doorzetters, jeugdhulpverleners zijn dat vaak ook. Want wanneer er bijvoorbeeld een crisis situatie heerst wordt er gehandeld tot er een oplossing is. Hierdoor kan er onvoldoende gehoor worden gegeven aan eigen signalen van vermoeidheid. 

Krijg meer inzicht in het verloop van burn-out en gerichte coaching om stapsgewijs en vooral duurzaam herstellen van burn-out. 

Begin fase

Tijdens de kennismaking onderzoeken we samen wat een coachingtraject concreet kan bijdragen aan je herstel.  

De langdurige aanwezigheid van stresshormonen bij te veel inspanning zorgen voor een ontregeling in zowel de hersenen als het autonome zenuwstelsel. Vanuit deze kern ontstaan de meeste klachten. Om deze reden richten wij ons vooral op het lichamelijk herstel(vermogen). 

Samen stellen we een concreet coachplan op dat je helpt om echt tot rust te komen. Bij het terugkomen van je energie, verdwijnen vaak de eerste lichamelijke en geestelijke klachten vanzelf. 

Midden fase

Tijdens het tweede deel van het traject is er afwisseling tussen uitvoeren van opdrachten, schrijven van korte reflectieverslagen en voeren van coachingsgesprekken. 

We richten ons op het vergroten van het bewustzijn. Hierdoor ontstaat er ruimte tussen waarneming en reactie zodat je effectief kunt sleutelen aan zelfmanagement.

We brengen in kaart wat stress precies voor jou betekent en hoe je hier op een gezonde manier mee om kunt gaan binnen je eigen grenzen.

Re-integratie fase

Meestal is er sprake van een langdurige ziekmelding waardoor er vanuit de werkgever een re-integratie traject wordt opgestart. Dit betekent dat je stapsgewijs weer zult gaan starten met het opbouwen van je uren en werkzaamheden.  

Re-integreren kan eerdere stressgerelateerde klachten opnieuw aanwakkeren. Dit komt omdat je geconfronteerd wordt met dezelfde omgeving en factoren welke aanwezig waren tijdens de uitval. 

Tijdens deze laatste fase wordt je voorbereid op contact met de bedrijfsarts, je werkgever en collega’s. Daarnaast wordt je on-the-job gecoacht om duurzaam herstel te bevorderen. 

Heeft u vragen over burn-out coaching of wilt u een afspraak maken? Neen dan gerust contact op.

veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op.

Dat is afhankelijk van de klachten die je ervaart. Gemiddeld is iemand die uitvalt door burn-out klachten 6 tot 18 maanden ziek gemeld.

Zeker, ook als je eerder gecoacht bent of andere dingen geprobeerd hebt om te herstellen. Neem contact op om te bespreken wat je hebt ervaren en wat een nieuw traject concreet voor je kan betekenen. 

Ga altijd eerst naar de huisarts als je denkt dat je een burn-out hebt. Omdat het moeilijk is om vast te stellen wordt er meestal gesproken over burn-out klachten.

Depressieve klachten kunnen symptomen zijn van een burn-out. Ga altijd eerst naar de huisarts. Een huisarts, psycholoog of psychiater kan verduidelijken of er mogelijk sprake is van burn-out (klachten)